Протоколи про підсумки голосування 2012 р - Протоколи про підсумки голосування PDF Друк e-mail
Головна статті
Протоколи про підсумки голосування 2012 р
Протоколи про підсумки голосування
Всі сторінки


Порядок денний

1. Вибори Голови лічильної комісії.

Слухали

Кондратюк Юрій Віталійович запропонував обрати Червінську Оксану Валентинівну Головою лічильної комісії Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз".

Вирішили

Обрати Червінську Оксану Валентинівну Головою лічильної комісії Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз".

Підсумки голосування

«за» - 3 (три); «проти» - немає; «утрималось» - немає.

Рішення прийнято

Підписи членів Лічильної комісії:

_____________ Червінська Оксана Валентинівна

____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина Олексіївна


Протокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №2

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

1.Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

Голосування проводилося бюлетенями: № 1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

25679____

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ______0_____голосів

Голосували: „ЗА”

____25679___

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

____0_____

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

_____0______

голосів

Рішення прийнято:

Визначити чисельність лічильної комісії Товариства – три особи, строк дії її повноважень – на один рік та персональний склад: Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна, Червінська Оксана Валентинівна

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина ОлексіївнаПротокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №3

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

2.Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосування проводилося бюлетенями: № 2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

____25679_______

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ______0____голосів

Голосували: „ЗА”

___25679________

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

____0_______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

____0_______

голосів

Рішення прийнято:

Затвердити звіт правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина ОлексіївнаПротокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №4

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

3.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

Голосування проводилося бюлетенями: № 3

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

___25679________

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ______0____голосів

Голосували: „ЗА”

____25679_______

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

___ 0________

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

____0_______

голосів

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина ОлексіївнаПротокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №5

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

4.Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

Голосування проводилося бюлетенями: № 4

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

___25679________

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ____0__голосів

Голосували: „ЗА”

___25679____

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

_____0______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

_____0______

голосів

Рішення прийнято:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина ОлексіївнаПротокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №6

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

5.Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2011 рік.

Голосування проводилося бюлетенями: № 5

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

___25679____

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ______0____голосів

Голосували: „ЗА”

___25679____

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

_____0______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

_____0______

голосів

Рішення прийнято:

Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2011 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина ОлексіївнаПротокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №7

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

6.Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2011 рік.

Голосування проводилося бюлетенями: № 6

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

___25679_____

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ______0____голосів

Голосували: „ЗА”

____17904_______

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

____7775_______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

_____0______

голосів

Рішення прийнято:

Нарахування та виплату дивідендів за 2011 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 6188,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина Олексіївна
Протокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №8

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

7. Затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

Затвердити вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Голосування проводилося бюлетенями: № 7-1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

__25679____

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. _____0___голосів

Голосували: „ЗА”

____0_______

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

____25679_______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

_____0______

голосів

Рішення не прийнято.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина Олексіївна


Протокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" № 9

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

7. Затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

Затвердити договори та правочини Товариства, що укладалися в процесі господарської діяльності Товариства у 2011 році зокрема: договір на транспортування природного газу магістральними трубопроводами №110201493/2Н13 для задоволення потреб населення та юридичних осіб, яким природний газ відпускається за роздрібними цінами, укладений з Дочірньою компанією «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 1 696 048,50 грн.; договір про закупівлю природного газу за державні кошти № 06/10-1984 виключно для подальшої реалізації населенню укладений з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 5 925 701,63 грн.; договір про закупівлю природного газу за державні кошти № 06/10-2021 виключно для реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів укладений з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанією «Нафтогаз України» на суму 2 125 095,22 грн.; договір купівлі-продажу природного газу № 14/1171/10 виключно для подальшої реалізації промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 2 972 221,68 грн.;договір купівлі-продажу природного газу № 14/2073/11 виключно для подальшої реалізації населенню, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 2 346 029,67 грн.; договір купівлі-продажу природного газу № 14/2138/11 для подальшої реалізації установам та організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 1 765 708,39 грн.; договір про надання послуг з транспортування природного газу розподільним трубопроводами № 14/174/11 укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз від України» на суму 1 200 000,00 грн.; договір № 26/1-12-Б на купівлю-продаж природного газу для реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 6 231 984,00 грн.; договір № 26-2/12-ПР на купівлю-продаж природного газу для реалізації промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання, які є кінцевими споживачами, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 6 105 660,00 грн.; договір № 26-5/12-ВТВ на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 1 470 360,00 грн.; договір № 26-6/12-ТКЕ (Б) на купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 2 105 400,00 грн.; договір на розподіл природного газу (на транспортування природного газу газорозподільними мережами), укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 1 080 000,00 грн.;договори на будівництво та добудову газопроводів, укладені з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», зокрема: договір № 14/259/11 на «Будівництво газопроводу по вулицях с. Більківці» на суму 4 101 507,60 грн.; договір № 14/258/11 на будівництво «Підвідного газопроводу до с. Царівка Коростишівського р-ну» на суму 4 337 323,00 грн; договір № 14/535/11 на будівництво «Підвідного газопроводу до с. Слобідка, с. Кам’яний Брід Коростишівського району» на суму 3 288 499,00 грн.; договір № 14/504/11 на будівництво «Підвідного газопроводу с. Більківці – с. Травневе Коростишівського району» на суму 4 120 554,00 грн.; договір № 14/503/11 на будівництво «Підвідного газопроводу до с. Здвижка Коростишівського району» на суму 2 489 571,20 грн.; договір № 020311 підряду на виконання земляних робіт укладений з ТОВ «Профіт АВ» на суму на 5 434 161,83 грн.

Голосування проводилося бюлетенями: № 7-2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

____25679_______

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ______0____голосів

Голосували: „ЗА”

___25679____

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

____0_______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

____0_______

голосів

Рішення прийнято:

Затвердити договори та правочини Товариства, що укладалися в процесі господарської діяльності Товариства у 2011 році зокрема: договір на транспортування природного газу магістральними трубопроводами №110201493/2Н13 для задоволення потреб населення та юридичних осіб, яким природний газ відпускається за роздрібними цінами, укладений з Дочірньою компанією «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 1 696 048,50 грн.; договір про закупівлю природного газу за державні кошти № 06/10-1984 виключно для подальшої реалізації населенню укладений з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 5 925 701,63 грн.; договір про закупівлю природного газу за державні кошти № 06/10-2021 виключно для реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів укладений з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанією «Нафтогаз України» на суму 2 125 095,22 грн.; договір купівлі-продажу природного газу № 14/1171/10 виключно для подальшої реалізації промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 2 972 221,68 грн.;договір купівлі-продажу природного газу № 14/2073/11 виключно для подальшої реалізації населенню, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 2 346 029,67 грн.; договір купівлі-продажу природного газу № 14/2138/11 для подальшої реалізації установам та організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 1 765 708,39 грн.; договір про надання послуг з транспортування природного газу розподільним трубопроводами № 14/174/11 укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз від України» на суму 1 200 000,00 грн.; договір № 26/1-12-Б на купівлю-продаж природного газу для реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 6 231 984,00 грн.; договір № 26-2/12-ПР на купівлю-продаж природного газу для реалізації промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання, які є кінцевими споживачами, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 6 105 660,00 грн.; договір № 26-5/12-ВТВ на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 1 470 360,00 грн.; договір № 26-6/12-ТКЕ (Б) на купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 2 105 400,00 грн.; договір на розподіл природного газу (на транспортування природного газу газорозподільними мережами), укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 1 080 000,00 грн.;договори на будівництво та добудову газопроводів, укладені з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», зокрема: договір № 14/259/11 на «Будівництво газопроводу по вулицях с. Більківці» на суму 4 101 507,60 грн.; договір № 14/258/11 на будівництво «Підвідного газопроводу до с. Царівка Коростишівського р-ну» на суму 4 337 323,00 грн; договір № 14/535/11 на будівництво «Підвідного газопроводу до с. Слобідка, с. Кам’яний Брід Коростишівського району» на суму 3 288 499,00 грн.; договір № 14/504/11 на будівництво «Підвідного газопроводу с. Більківці – с. Травневе Коростишівського району» на суму 4 120 554,00 грн.; договір № 14/503/11 на будівництво «Підвідного газопроводу до с. Здвижка Коростишівського району» на суму 2 489 571,20 грн.; договір № 020311 підряду на виконання земляних робіт укладений з ТОВ «Профіт АВ» на суму на 5 434 161,83 грн.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина Олексіївна


Протокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №10

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

8. Затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

Затвердити вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Голосування проводилося бюлетенями: № 8-1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

__25679___

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ______0___голосів

Голосували: „ЗА”

____0_______

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

____25679_______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

_____0______

голосів

Рішення не прийнято.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина ОлексіївнаПротокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №11

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

8. Затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

Затвердити договори, що укладалися в процесі господарської діяльності Товариства у 2011 році, зокрема: договір № 11.2/2 на поставку ТМЦ укладений з ТОВ «Промбудінвест» на суму – 9 709 960,86 грн.; договір № 26-7/12-Н на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації населенню, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 9 353 117,83 грн.

Голосування проводилося бюлетенями: № 8-2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

___25679________

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ______0____голосів

Голосували: „ЗА”

__25679_____

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

_____0______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

_____0______

голосів

Рішення прийнято:

Затвердити договори, що укладалися в процесі господарської діяльності Товариства у 2011 році, зокрема: договір № 11.2/2 на поставку ТМЦ укладений з ТОВ «Промбудінвест» на суму – 9 709 960,86 грн.; договір № 26-7/12-Н на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації населенню, укладений з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на суму 9 353 117,83 грн.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина Олексіївна


Протокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №12

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

9.Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Надати повноваження голові правління на затвердження значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голосування проводилося бюлетенями: № 9-1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

___25679________

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ______0_____голосів

Голосували: „ЗА”

____0_______

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

____25679_______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

_____0______

голосів

Рішення не прийнято.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина Олексіївна


Протокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №13

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

9.Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньої схвалити укладання договорів та вчинення інших правочинів на придбання товарно-матеріальних цінностей на суму, яка не перевищує 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень., які можуть укладатися (вчинятися) Товариством у період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року (включно). Уповноважити Голову Правління Товариства або особу уповноважену ним укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини без будь-якого додаткового погодження або затвердження.

Голосування проводилося бюлетенями: № 9-2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

__25679____

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

___0__ шт. _______0____голосів

Голосували: „ЗА”

___17904___

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

___7775_____

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

_____0______

голосів

Рішення прийнято:

Попередньої схвалити укладання договорів та вчинення інших правочинів на придбання товарно-матеріальних цінностей на суму, яка не перевищує 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень., які можуть укладатися (вчинятися) Товариством у період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року (включно). Уповноважити Голову Правління Товариства або особу уповноважену ним укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини без будь-якого додаткового погодження або затвердження.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина Олексіївна


Протокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №14

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Надати повноваження голові правління на затвердження значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голосування проводилося бюлетенями: № 10-1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

__25679____

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. _______0____голосів

Голосували: „ЗА”

____0_______

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

____25679_______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

____0_______

голосів

Рішення не прийнято.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина Олексіївна


Протокол про підсумки голосування

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "Коростишівгаз" №15

12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

30 квітня 2012р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Червінська Оксана Валентинівна;

Члени Комісії – Кондратюк Юрій Віталійович, Микитенко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити укладання (вчинення) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, тобто до 30 квітня 2013 року (включно), договорів та інших правочинів з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та Дочірньою компанією «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанією «Нафтогаз України» на: закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень; надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю що не перевищує 25 0000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень; надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень; реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю що не перевищує 145 000 000,00 (сто сорок п’ять мільйонів) гривень. Попередньо схвалити укладання (вчинення) договорів та інших правочинів на добудову (будівництво) підвідних газопроводів до населених пунктів Коростишівського, Черняхівського та Радомишльського районів протягом року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, тобто до 30 квітня 2013 року (включно), гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,000 (двісті мільйонів) гривень. Попередньої схвалити укладання (вчинення) договорів та інших правочинів на придбання товарно-матеріальних цінностей протягом року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, тобто до 30 квітня 2013 року (включно), гранична сукупна вартість яких не перевищує 65 000 000,00 (шістдесят п’ять мільйонів) гривень. Уповноважити Голову Правління або особу уповноважену ним протягом року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, тобто до 30 квітня 2013 року (включно), укладати та підписувати договори та інші правочини купівлі-продажу та транспортування природного газу, гранична сукупна вартість яких не перевищує 145 000 000,00 (сто сорок п’ять мільйонів) гривень, на добудову (будівництво) підвідних газопроводів до населених пунктів Коростишівського, Черняхівського та Радомишльського району, гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень та придбання товарно-матеріальних цінностей на суму, гранична сукупна вартість яких яка не перевищує 65 000 000,00 (шістдесят п’ять мільйонів) гривень.

Голосування проводилося бюлетенями: № 10-2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)

___25679________

голосів

Визнано бюлетенів недійсними

__0___ шт. ______0_____голосів

Голосували: „ЗА”

___17904____

голосів

Голосували: „ПРОТИ”

_____7775______

голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”

_____0______

голосів

Рішення прийнято:

Попередньо схвалити укладання (вчинення) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, тобто до 30 квітня 2013 року (включно), договорів та інших правочинів з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та Дочірньою компанією «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанією «Нафтогаз України» на: закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю, що не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень; надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю що не перевищує 25 0000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень; надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень; реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю що не перевищує 145 000 000,00 (сто сорок п’ять мільйонів) гривень. Попередньо схвалити укладання (вчинення) договорів та інших правочинів на добудову (будівництво) підвідних газопроводів до населених пунктів Коростишівського, Черняхівського та Радомишльського районів протягом року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, тобто до 30 квітня 2013 року (включно), гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,000 (двісті мільйонів) гривень. Попередньої схвалити укладання (вчинення) договорів та інших правочинів на придбання товарно-матеріальних цінностей протягом року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, тобто до 30 квітня 2013 року (включно), гранична сукупна вартість яких не перевищує 65 000 000,00 (шістдесят п’ять мільйонів) гривень. Уповноважити Голову Правління або особу уповноважену ним протягом року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, тобто до 30 квітня 2013 року (включно), укладати та підписувати договори та інші правочини купівлі-продажу та транспортування природного газу, гранична сукупна вартість яких не перевищує 145 000 000,00 (сто сорок п’ять мільйонів) гривень, на добудову (будівництво) підвідних газопроводів до населених пунктів Коростишівського, Черняхівського та Радомишльського району, гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень та придбання товарно-матеріальних цінностей на суму, гранична сукупна вартість яких яка не перевищує 65 000 000,00 (шістдесят п’ять мільйонів) гривень.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____________ Червінська Оксана Валентинівна

Члени Лічильної комісії ____________ Кондратюк Юрій Віталійович

____________ Микитенко Ірина Олексіївна