Про ринок природного газу PDF Друк e-mail

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ринок природного газу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 27, ст.234)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 1541-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 44, ст.749}

Цей Закон визначає правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу.


Про ринок природного газу