Законодавство
PDF Друк e-mail


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.09.2015

м. Київ

N 2494


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2015 р. за N 1379/27824

Про затвердження Кодексу газорозподільних систем

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 26 листопада 2015 року N 2845

Відповідно до Законів України "Про ринок природного газу", "Про природні монополії", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Кодекс газорозподільних систем, що додається.


Детальніше...
 
PDF Друк e-mail

Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України

 

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) від 1 жовтня 1997 року N 254

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 р. за N 318/2758

Додатково див. рішення Державного комітету України з питань регуляторної

політики та підприємництва від 26 липня 2005 року N 14,

повідомлення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

від 2 листопада 2005 року

 

На виконання Закону України "Про охорону праці", на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 16.07.97 року N 187 про розгляд остаточної редакції проекту Правил безпеки систем газопостачання України та про доцільність його затвердження НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Правила безпеки систем газопостачання України, що додаються.

 

Детальніше...
 
Про ринок природного газу PDF Друк e-mail

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ринок природного газу

УВАГА: пункт 1 частини другої статті 22, стаття 33 застосовуються з дня набрання чинності цим Законом - з 8 травня 2015 року - з урахуванням пункту 10 розділу VII;
пункт 5 частини другої статті 22, статті 23-31 вводяться в дію з 1 квітня 2016 року;
пункт 3 частини другої статті 38, стаття 39 вводяться в дію з 1 січня 2016 року.


Цей Закон визначає правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу.

Детальніше...
 
PDF Друк e-mail

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)


Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Детальніше...
 
PDF Друк e-mail

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист персональних даних

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)


Стаття 1. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки.
Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення баз персональних даних та обробки персональних даних у цих базах:
фізичною особою - виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб;
журналістом - у зв'язку з виконанням ним службових чи професійних обов'язків;
професійним творчим працівником - для здійснення творчої діяльності.

 

Детальніше...