Оголошення про збори 28.04.2018 р. Друк

Оголошення про скликання зборів емітента 28.04.2018 р.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Матеріали для розгляду на загальних зборах: Статут, звіт Голови правління, звіт Наглядової ради,  Положення про збори, Положення про Наглядову раду, Положення про ПравлінняПовідомлення про акції.

Змінений варіант Статуту.