Особлива інформація емітента про зміну власників акцій Друк

Особлива інформація емітента (відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій).